Arkeopark
Arkeopark Projesi Muğla İli sınırlarında bulunmaktadır. Proje’de Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve arkeolojik çeşitliliği vurgulanmıştır.

Proje hikayesi

Arkeopark Projesi bizleri birçok açıdan etkilemiştir. Proje tasarımı taş dokusu, sunum alanları ve doğal ekosistemi ile Anadolu’nun kültürel, mitolojik ve eşsiz eserlerini sunmayı hedeflemiştir. Somut olmayan kültürel miraslar ve de somut sanat eserlerinin sunulacağı alanın sunum alanları cafeteryası ve projesini tasarlamış olmak bizlere mutluluk vermektedir.